Rian van Straalen coaching voor individu, team en organisatie

Privacy

De veiligheid van uw gegevens

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Autoriteit Persoonsgegevens, de nieuwe privacywet,  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handhaven.Vanzelfsprekend is uw privacy voor mij van groot belang. Die gegevens waren altijd al veilig bij mij en ik blijf mij inzetten om die veiligheid  te waarborgen.

Graag leg ik u uit hoe ik omga  met uw persoonlijke informatie. Al het persoonlijke materiaal zoals naam, adresgegevens, offertes en facturen staan op een computer die alleen door mij gebruikt wordt. Deze computer is beveiligd met wachtwoord en beschermd tegen virus en inbraak.

De aantekeningen die eventueel gemaakt worden tijdens de sessie worden niet digitaal opgeslagen. In de offerte staat aanleiding en doel van de coaching. De offerte wordt alleen met jouw organisatie gedeeld na jouw toestemming. De coachgesprekken zijn persoonlijk en de inhoud daarvan wordt niet gedeeld met derden tenzij na toestemming en in bijzijn van de betrokkene.

Tot slot

Ik neem bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met rianvanstraalen@xs4all.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Xs4all.nl beveiliging, firewall, beveiliging van e-mail en site.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rianvanstraalen@xs4all.nl